GEWASBESCHERMING

Het onderzoeken en beschermen van rassen teelt gebeurt door heel Nederland. Giesen Crop Research werkt hierin nauw samen met Cultus Crop Research uit Melderslo.

Proeven en telen onder certificering

Cultus beschikt over het GEP-certificaat, deugdelijkheidsonderzoek ligt daarmee bij ons in goede handen. Daarnaast zijn zij ook TNG-gecertificeerd, waardoor ze bevoegd zijn om proeven uit te voeren met gewasbeschermingsmiddelen die nog geen toelating kennen in bepaalde teelten. Deze samenwerking vult elkaar goed aan.

Proeven moeten realistisch zijn.

Proeven worden aangelegd op onze eigen locaties (zowel in de vollegrond, onder glas als op het containerveld) of ingepast op een praktijkperceel in goed overleg met de teler. We vinden het belangrijk dat uitvoering in proeven zoveel mogelijk overeenkomt met de teelten in de praktijk.

img_divider

Heb je interesse in onze diensten?
Bel of mail ons